Kroužky

Kroužky pro veřejnost

Realizujeme kroužky pro děti od 4 let, kterých se mohou zúčastnit také děti, které do naší školky nedocházejí na denní program.

Výtvarka

s Alenkou

každé pondělí
16:00 – 17:00

Angličtina

s Annou

každé úterý
16:00 – 17:00

Jóga

s Václavem

každou středu
16:00 – 17:00

Tanec

s Annou

každý čtvrtek
16:00 – 17:00

Ceník

První lekce na každém kroužku je zdarma. Vhodné pro děti od 3 let.

1 lekce

200 Kč

Pololetí

3 200 Kč

Celodenní
program

Kroužky
již v ceně

Výtvarka

Vyzkoušíme si různé výtvarné techniky, budeme kreslit pastelkami i pastelem, malovat akvarelem a temperou.
Nakreslíme si zvířátka i postavy. Naučíme se malovat krajinu a zkusíme i portrét. Čeká nás také stříhání, lepení
a tvoření z papíru, látek i přírodnin. Budeme modelovat z plastelíny i keramické hmoty.

Angličtina

What color is this? Is it green? Yes! Naučíme děti základní slovní zásobu – barvy, tvary, věci, dopravní prostředky, atd. What’s the weather today? How do you feel? Budeme trénovat základní fráze. Učit se anglické písničky a říkanky. A hlavně se u toho dobře bavit!

Jóga

Cvičíme pozdrav slunci, abychom se zahřáli. Soustředíme se na dech, abychom se zklidnili. Víte jak začíná správný nádech? Pořádným výdechem! Učíme se krok za krokem základní ásany a sledujeme, jak se naše tělo stává silnější a obratnější. Každý kdo cvičí, dělá něco pro sebe.

Dramatický tanec

Začneme základními kroky a rytmy, tleskáním, skákáním, otočkami… Trsání budeme střídat s divadelní improvizací na oblíbená témata, děti se budou učit vystupovat a hrát. Občas něco natočíme, abychom společně viděli, jak se zlepšujeme. Postupně budeme budovat jednoduchou choreografii na oblíbené písničky a spojovat s divadelními prvky. Na konci roku se vám výsledkem rádi pochlubíme.