Program

Učíme se hravě
a efektivně

Naše metodika je založena na umění učit a motivovat děti k všestrannému rozvoji. Každé dva měsíce střídáme téma, na které se s dětmi zaměřujeme. Pravidelnou součástí našeho programu je 8 typů kroužků, které jsou zvolené pro komplexní rozvoj dětské osobnosti i fyzických dovedností.

Václav Dědek
Ředitel a zakladatel Start-up školky

Naše kroužky

Kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme a modelujeme. Zkoušíme a tím se učíme.

Výtvarné umění

Díky anglicky mluvícím pedagogům je pro děti osvojení základní slovní zásoby a frází úplnou hračkou.

Angličtina

V asánách budujeme obratnost i sílu. Jóga představuje radostný a zdravý pohyb.

Jóga

Tančíme na různé hudební styly. Rozvíjíme vlastní sestavy, ale i jen spontánně řádíme.

Tanec

Rozvíjíme všestranné pohybové dovednosti, třeba i na naší malé lezecké stěně.

Základy gymnastiky

Hudba je pro nás nádherným časem vzájemnosti. Rytmus je důležitý nejen pro vnímání času.

Hudba a zpěv

Školka hrou - se staršími dětmi se učíme o přírodě, lidském těle, o světě a kultuře.

Všeználek

Učíme děti číst, psát a počítat. Nikam nespěcháme, začínáme správným úchopem tužky už ve 3 letech..

Předškolák

Každý kroužek se koná alespoň jednou týdně.

Nejmenší děti začínají s anglickým jazykem, výtvarným uměním, základy gymnastiky, zpěvem, tancem a praktickými Montessori aktivitami. Starší děti k tomu mají kroužek Všeználka, jógu a sportovní hry. Pro předškolní žáky jsme přidali Předškoláka, který je lehce připraví do školy.

Témata 2023/2024